Đề xuất siết chặt tạm ứng vốn với dự án sử dụng ngân sách Nhà nước

.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, trường hợp đặc biệt cần tạm ứng ở mức cao hơn phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Những đề xuất trên theo Bộ Tài chính là nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn tạm ứng, giảm tình trạng chiếm dụng vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án và gắn việc tạm ứng vốn với tiến độ thực hiện hợp đồng hàng năm.

Dự án sử dụng vốn ngân sách: Tạm ứng không quá 30#phantram Dự án sử dụng vốn ngân sách: Tạm ứng không quá 30#phantram

VTV.vn - Theo văn bản của Bộ Tài chính, mức tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án sử dụng vốn NSNN sẽ không vượt quá 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.

TP.HCM đề nghị hoàn trả tiền tạm ứng làm tuyến metro số 1 TP.HCM đề nghị hoàn trả tiền tạm ứng làm tuyến metro số 1

VTV.vn - Để giải quyết tình hình khó khăn về vốn ODA của dự án metro số 1, UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ giải ngân để hoàn trả số tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố.

Nhiều nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương Nhiều nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương

VTV.vn - Quy trình, thủ tục thẩm định nguồn, khả năng cân đối vốn, giao vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn đang gây khó khăn, kéo dài thời gian, chậm tiến độ giải ngân vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn