Cầu thủ Hồng Duy giao lưu cùng khách hàng FPT Telecom

Nguồn: chungta.vn