Từ 1/3, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

.
Từ 1/3, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng
Các hộ nghèo được nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng

Từ ngày 01/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH đạt trên 187 nghìn tỷ đồng; trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38 nghìn tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

 Nghiêm Lan

Nguồn: thanhtra.com.vn