Cảng Đà Nẵng: Quý I, sản lượng hàng hóa đạt trên 2 triệu tấn

.

Cảng Đà Nẵng những ngày đầu năm 2019

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong tháng 3 được ghi nhận tăng trưởng vượt bậc với sản lượng đạt 757.000 tấn, tăng 24,2% so với tháng trước và tăng 37,47% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, hàng nhập khẩu đạt 182.000 tấn, tăng 21,96% so với tháng trước, giảm 5,29% so cùng kỳ.

Hàng xuất khẩu đạt 297.000 tấn, tăng 31,85% so với tháng trước, tăng 121,37% so với cùng kỳ. Hàng nội địa đạt 278.000 tấn, tăng 18,29% so với tháng trước, tăng 23,91% so với cùng kỳ. Hàng container đạt 460.000 tấn, tăng 12,19% so với tháng trước, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2018.

Hữu Văn

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn