Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét điều chỉnh bảng giá đất năm 2019

.

Nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu rõ, bảng giá đất điều chỉnh áp dụng cho năm 2019 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định, nguyên tắc tại Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND (QĐ 65) ngày 19/12/2014, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành ngày 22/8/2016 và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/12/2017.

Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét điều chỉnh bảng giá đất năm 2019
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét điều chỉnh bảng giá đất năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cùng với đó, Sở bổ sung và sửa đổi một số quy định để phù hợp với thực tiễn, đồng thời khắc phục những bất cập như: từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm hiện tại, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên. Tùy từng địa bàn, chênh lệch so với Bảng giá đất của tỉnh phổ biến từ 1,1-1,3 lần (các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc), từ 1,2-1,5 lần (Long Điền, Phú Mỹ, TP. Bà Rịa), từ 1,4-1,7 lần (TP. Vũng Tàu). Mặt khác, địa phương cũng bổ sung, điều chỉnh điều các tuyến đường mới hoàn thiện; thành lập thị xã Phú Mỹ cùng các phườnh trực thuộc Phú Mỹ…

Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất trên địa bàn. Dự kiến, mức tăng thấp nhất căn cứ theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018.

Với đất nông nghiệp, so với giá đất nông nghiệp tại QĐ 65 sẽ điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực đô thị từ 1,-1,9 lần; giá đất nông nghiệp khu vực nông thôn điều chỉnh tăng từ 1,2-1,5 lần. So với quy định tại QĐ 65, giá đất làm muối trên toàn tỉnh tăng 1,2 lần.

Trong khi đó, với đất ở đô thị và khu vực nông thôn, tùy vị trí từng địa phương, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2-1,4. Cụ thể: Hệ số của huyện Côn Đảo là 1,2; các thị trấn của huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc là 1,25; hệ số của các thị trấn tại huyện Châu Đức, Long Điền là 1,3; hệ số của Phú Mỹ là 1,3; hệ số của TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa là 1,4.

Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường. Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Sở tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo, thực hiện báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Nguồn: dothi.net