Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội sẽ quyết định nhiều nội dung về vi phạm Luật đất đai

.
1
Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 3 - 7/12
HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 28/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các Nghị quyết thường kỳ được xem xét gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của TP. Hà Nội; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách TP Hà Nội năm 2017; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của TP Hà Nội.
Trong số 17 Nghị quyết chuyên đề được xem xét tại Kỳ họp này có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2019 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND TP; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền; Nghị quyết về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi; Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP; Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 
Ngoài ra, HĐND thành phố cũng xem xét Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND TP; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế-xã hội trên địa bàn TP Hà Nội…
Tại Kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, có 2 Nghị quyết về kết quả 2 đợt giám sát của HĐND TP gồm: Tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay. 
Đặc biệt, thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.
Thu Trang
Nguồn: dautubds.baodautu.vn