Người thẩm định hồ sơ thầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu?

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Minh Trí (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, Ban quản lý dự án các công trình thuộc 24 quận, huyện và Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì thẩm định hồ sơ mời thầu có cần phải có chứng chỉ hoạt động đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê đối tượng phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/, đề nghị ông Trí tra cứu Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT theo địa chỉ nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn