DIC Corp thoái toàn bộ vốn tại Sông Đà – Hà Nội

.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu DIG
Thông tin cơ bản về cổ phiếu DIG

Theo đó, DIC Corp sẽ bán hết 600 nghìn cổ phần mà công ty này đang nắm giữ tại Sông Đà – Hà Nội theo hình thức chào bán trọn lô.

Tổng mệnh giá chào bán tương đương 6 tỷ đồng, giá bán dự kiến 7.600 đồng/cổ phần. Việc chào bán sẽ thực hiện thông qua bán thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian thực hiện trong quý I/2019.

Hội đồng quản trị DIC Corp ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc chào bán số cổ phần nêu trên.

Cũng trong quý I/2019, DIC Corp sẽ thực hiện 1 đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lượng chào bán là 47, 6 triệu cổ phiếu với giá bán dự kiến là 13 nghìn đồng/cổ phiếu.

Theo đó, giá trị vốn dự kiến có thể huy động thông qua đợt phát hành là 619 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

DIC Corp hiện có vốn điều lệ hơn 2.500 tỷ đồng. Công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và một số hoạt động thương mại - dịch vụ khác.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn