Lún tại TP HCM từ nội thành đang lan ra ngoại thành

.
Nguồn: vietnambiz.vn