Đổi đất lấy hạ tầng: "Bánh ngon" nhưng có dễ "xơi"?

.
Nguồn: vietnambiz.vn