Đất quân sự ở Hải Phòng bị chia lô trái phép như thế nào?

.
Nguồn: vietnambiz.vn